Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 14

14. Przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Ikara od ul Św. Rocha do granic miasta


Lokalizacja

Ul.Ikara od św.Rocha do mostu na rzece Białce

Skrócony opis

Opracowanie niezbędnej dokumentacji przebudowy ul.Ikara do granicy miasta.

Ul. Ikara zaczyna zamieniać się z drogi asfaltowej na drogę gruntowa. Przy tym stwarza zagrożenie po przez brak chodników i dróg rowerowych oraz wieczne omijanie dziur różnymi stronami drogi na całym odcinku. Odcinek ten nie jest uzbrojony w kanał sanitarny. Rowy melioracyjne nie są czyszczone przez miasto od kilku lat.

Opis zadania

Ul. Ikara na tym odcinku zaczyna zamienić się z drogi asfaltowej na drogę gruntowa. Przy tym stwarza zagrożenie po przez brak chodników i dróg rowerowych oraz wieczne omijanie dziur różnymi stronami drogi na całym odcinku. Odcinek ten nie jest uzbrojony w kanał sanitarny. Rowy melioracyjne które są na fragmencie odcinka tej drogi nie są nawet czyszczone raz w roku przez miasto. Potrzebna jest pilna inwestycja w tym miejscu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt przebudowy drogi150 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego z późn. zm., z budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.