Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 665

665. Wieża dla jerza - budki dla jerzyków


Lokalizacja

Dzielnica Północ - obszar w okolicy skrzyżowania al. Wyzwolenia z ul. Fieldorfa Nila

Skrócony opis

Budowa wieży z dużą ilością budek lęgowych dla jerzyków w pobliżu ronda na ul. Fieldorfa Nila.
Zdjęcie przykładowej realizacji w załączniku

Opis zadania

Budowa wieży z dużą ilością budek lęgowych dla jerzyków w pobliżu ronda na ul. Fieldorfa Nila

Zdjęcie przykładowej realizacji w załączniku

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

40000

Przedstawiona forma budek uzyskała akceptację Zespołu ds Estetyki Miasta na posiedzeniu w dniu 09.07.2021 r. . Jeśli forma budki ulegnie zmianie - prośba o przedstawienie jej do wglądu.
MZD proponuje lokalizację poza pasem drogowym. W przypadku realizacji inwestycji na działce drogowej konieczne uzgodnienie szczegółowej lokalizacji w MZD.
Na koszt realizacji zadania składają się:
- przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia na budowę wraz z mapą do celów projektowych, analizą geotechniczną gruntu oraz projektem branży architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej
- koszt konstrukcji stalowej wieży wraz z budkami i tablicą informacyjną
- koszt fundamentu prefabrykowanego, uziemienia, systemu wabiącego oraz listew świetlnych zasilanych energią solarną
- koszt montażu i transportu