Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 16

16. Budowa brakującego fraggmentu ściezki rowerowej i chodika na Okulickiego


Lokalizacja

Po drugiej stronie ulicy Okulickiego osiedla Parkitka obok McDonalds i stacji pal

Skrócony opis

Brak niezbędnej infrastruktury.

Opis zadania

Naprawa infrastruktury rowerowo pieszej Parkitka - Okulickiego. Po drugiej stronie ulicy Okulickiego osiedla Parkitka obok McDonalds i stacji paliw  jeszcze nie dawno mały ruch pieszych i rowerzystów który w ostatnim czasie mocno się zintensyfikował. Natomiast infrastruktura do tego przeznaczona jest niepełna. Propozycja zadania zawiera więc jej uzupełnienie zgodnie z załącznikiem. Kolorem zielonym poglądowo oznaczono miejsce budowy ścieżki rowerowej, pomarańczowy  chodnika, czerwonym przejazdów rowerowych a żółtym przejść dla pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ok. 250 m. ścieżka rowerowa x 300 zł x2150 000 zł
2ok. 250 m. chodnika 300 zł x 1,5112 500 zł
3Projekt i nne koszta20 000 zł
Łącznie: 282 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano negatywnie zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 literą b uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. - "zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta". Ze wskazanej przez Wnioskodawcę lokalizacji wynika, że zadanie byłoby realizowane w znacznej części na działkach prywatnych. Dodatkowo inwestycja nie może być prowadzona w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego na działce nr 40 obręb 80 z uwagi na § 5 ust. 2 pkt 9 literę g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.