zadanie nr 687

687. Piknik na Północy przy Promenadzie


Lokalizacja

Promenada Czesława Niemena

Skrócony opis

Organizacja pikniku dla mieszkańców dzielnicy Północ.

Opis zadania

Organizacja pikniku dla mieszkańców dzielnicy Północ.

- dmuchane zamki, trampoliny
- malowanie twarzy
- animatorzy dla dzieci
- pokaz policji konnej
- pokaz straży pożarnej
- poczęstunek popcorn, wata cukrowa, lody, grill

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Organizacja pikniku

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Weryfikacja pozytywna. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.