Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 687

687. Piknik na Północy przy Promenadzie


Lokalizacja

Promenada Czesława Niemena

Skrócony opis

Organizacja pikniku dla mieszkańców dzielnicy Północ.

Opis zadania

Organizacja pikniku dla mieszkańców dzielnicy Północ.

- dmuchane zamki, trampoliny
- malowanie twarzy
- animatorzy dla dzieci
- pokaz policji konnej
- pokaz straży pożarnej
- poczęstunek popcorn, wata cukrowa, lody, grill

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Organizacja pikniku

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Weryfikacja pozytywna. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.