Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 698

698. KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE


Lokalizacja

ul. Długa

Skrócony opis

Klub będzie miejscem  integracji ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. W ramach Klubu będą organizowane spotkania integracyjne i pikniki dzielnicowe, zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, zajęcia nordic walking oraz klub seniora. Zajęcia tematyczne dla dorosłych i dla dzieci oraz warsztaty hobbystyczne. Uczczone również zostanie 70-lecie przyłączenia Błeszna do Częstochowy.

Opis zadania

Klub Mieszkańca będzie skupiał mieszkańców w każdym wieku: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Dla każdej z grup będą różnorodne zajęcia. Planuje się m.in. formy:
- działań stacjonarnych, np.: klub seniora, różne warsztaty: rękodzielnicze, teatralne, plastyczne, muzyczne, kluby hobbystyczne dzieci i młodzieży, itp.
- działań plenerowych, jak organizowanie imprez tematycznych, np.: Dzień Dziecka, Mikołajki, itp. oraz zajęć sportowych, np. nordic walking.
Uczestnicy oprócz stałych w klubie działań będą współdecydować o organizacji innych form wsparcia, w których chcieliby wziąć udział. Bardzo ważnym wydarzeniem będą obchody 70-lecia przyłączenia Błeszna do Częstochowy.

Powstanie Klub Seniora jako miejsce spotkań przy kawie z lekarzem, dietetykiem, fizjoterapeutą, itp. zależnie od potrzeb zainteresowanych.
Klub Żaczek dla dzieci uzdolnionych, gdzie będą prowadzone zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania, np. dla małych majsterkowiczów czy programistów, ale też zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które potrzebują nadrobić materiał. Dlatego planuje się organizację warsztatów z zakresu uczenia się. Przecież nikt nas nigdy w szkole nie uczył, jak się uczyć, a to niezmiernie ważna umiejętność. Dzieciom należy pokazać metody uczenia się, sposoby zapamiętywania nazw, dat, itp., nauczyć szybkiego czytania i wszelkich innych przydatnych trików wspomagających nauczanie, uwzględniając przy tym sposoby uczenia się w dobie nauki zdalnej. Również rodzice będą mogli liczyć na spotkania z różnymi specjalistami, którzy wskażą metody postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. W obecnej sytuacji w kraju; w dobie pandemii związanej z Covid-19 działania dostosowane będą do bieżących potrzeb i wymogów. Wszystkie zajęcia i spotkania będą się odbywały w małych grupach (zgodnie z przepisami) i w pełnym reżimie sanitarnym. Ponadto planuje się szereg działań mających na celu zniwelowanie skutków ubocznych, jakie wywołała długotrwała izolacja wśród naszych dzieci i młodzieży. Nauka zdalna, brak kontaktu z rówieśnikami, ograniczony dostęp do zajęć sportowych odcisnęły głębokie piętno na psychice naszych milusińskich. Potrzebne będzie wsparcie indywidualne psychologów, pedagogów i terapeutów oraz zajęcia grupowe integracyjne.

Ponadto Klub będzie swego rodzaju centrum aktywności obywatelskiej służącym debatom społecznym i inicjowaniu lokalnych działań. Celem jest integracja i aktywizacja mieszkańców, aby wytyczyć wspólne cele tutejszej społeczności. To miejsce wymiany międzypokoleniowej do dyskusji i konsultacji społecznych w zakresie sposobu rozwiązywania bieżących problemów dzielnicy i świadomego kreowania jej rozwoju. Z uwagi na niskie zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w życie publiczne, to właśnie im dedykowane będą warsztaty z zakresu edukacji ob., aby za młodu kształtować ich obywatelską postawę. Uczestnicy poznają metody rozwiązywania problemów społecznych i zapoznają się z dobrymi praktykami. Zajęcia obejmą 3 główne moduły: NGO i wolontariat, samorząd i partycypacja w życiu publicznym.
Zadanie przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem lokalu na klub (czynsz + media)27 500 zł
2Zatrudnienie instruktorów i specjalistów (około 880 h)88 000 zł
3Oprawa artystyczna oraz organizacja imprez z okazji 70-lecia przyłączenia Błeszna do Częstochowy40 000 zł
4Koszty administracyjne, księgowe, kawa, herbata, susz konferencyjny, itp.11 000 zł
5Zakup wyposażenia (krzesła, stoły, tablice, nagrzewnice, itp.) i materiałów dydaktycznych do organizacji zajęć15 000 zł
Łącznie: 181 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach