Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 711

711. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW - przegląd, czyszczenie, naprawy.


Lokalizacja

Skwer Solidarności

Skrócony opis

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach Śródmieścia - przegląd, czyszczenie, naprawy.

Opis zadania

Powieszone w ubiegłych latach ( także w ramach BO) budki lęgowe - wymagają (po okresie lęgowym) fachowych przeglądów,czyszczenia, napraw. Generuje to pewne ,niewielkie koszty. Tym razem w ramach zadania  - "serwisowanie" budek lęgowych . Przy okazji można będzie sprawdzić- które budki zostały zasiedlone przez ptaki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1sewris budek lęgowych1 300 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Prace związane z realizacją zadania oprócz przeglądu, czyszczenia i w miarę potrzeb napraw bądź wymiany budek lęgowych zawieszonych w latach poprzednich obejmie również ocenę zasiedlenia ich przez ptaki. Wobec powyższego wykonanie zadania musi zostać powierzone doświadczonemu ornitologowi, który sporządzi wykaz budek zasiedlonych z uwzględnieniem gatunku. Działanie to pozwoli określić zapotrzebowania na wieszanie w następnych latach kolejnych budek lęgowych w dzielnicy.