Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 18

18. Modernizacja drogi pieszej i rowerowej wzdłuż Fieldorfa między Wyzwolenia z Promenadą


Lokalizacja

Od  skrzyżowania Wyzwolenia z Fieldorfa do Gombrowicza i Promenady
Działka nr: 149/1 , 149/2 , 153/8 , 159/9 , 154 , 169 , 89/20 , 165/2

Skrócony opis

Ścieżka rowerowa wzdłuż Fieldorfa-Nila od Wyzwolenia do Promenady to zdewastowany i nie nadający się już do użytku ciąg pieszo-rowerowy wymagający natychmiastowej renowacji.

Opis zadania

Zadanie polega na zbudowaniu chodnika wraz ze ścieżką rowerową łączącą istniejącą infrastrukturę. Dodatkowo  namalowanie na czerwono dwóch brakujących bezpiecznych przejazdów rowerowych P-11 w miejsc gdzie ścieżka przecina drogę boczną   oraz pasów przejść dla pieszych oraz plus ustawienie  kilku barierek  w celu zablokowania wjazdu aut na ścieżkę rowerową.   Na rys. na ciemno zielono zaznaczono ścieżkę rowerową , chodnik na żółto, na czerwono przejazdy rowerowe P-11 i  na pomarańczowo przejścia dla pieszych i barierki na niebiesko. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.
       Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok. 470 m. x 2 m. x 300 zł 282 000 zł
2Chodnik ok. 470 m. x 2 m. 300 zł 282 000 zł
32 x P-11 10 000 zł
4Dwa przejścia dla pieszych i 3 przez ścieżkę rowerową 5 000 zł
5Barierki 6 x 7000 zł 42 000 zł
6Projekt i inne wydatki 20 000 zł
Łącznie: 641 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniuję pozytywnie przedmiotowy wniosek