Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 717

717. Chodnik i parking przy ul. Filomatów


Lokalizacja

ul. Filomatów od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Filomatów 9

Skrócony opis

Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców i położenie nowego chodnika przy ul. Filomatów - obecnie brak jest miejsc parkingowych w miejscu planowanej inwestycji, samochody prakują na terenach zielonych. Położenie nowego chodnika wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa poruszania się rodzin z wózkami, osób starszych i niepełnosprawnych.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców i położenie nowego chodnika przy ul. Filomatów od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Filomatów 9.

Powodem inicjatywy jest brak miejsc parkingowych, obecnie w miejscu planowanej inwestycji samochody parkują na terenie zielonym, który nie wygląda zbyt estetycznie. Budowa miejsc postojowych poprawi warunki ruchu pojazdów oraz bezpieczeństwoa z uwagi na częściowe wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania w obrębie realizowanego zadania.
Równie ważnym czynnikiem realizacji zadania jest aspekt ekologiczny. Budowa nawierzchni miejsc parkingowych z tzw. eko kratki bardzo dobrze utwardza nawierzchnię i dobrze przepuszcza wodę do gruntu. Dzięki temu jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie.

Płyty chodnikowe są popękane, zapadają się pod różnymi kątami, a w niektórych miejscach występują braki płytek. Położenie nowego chodnika wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa poruszania się rodzin z wózkami, osób starszych i niepełnosprawnych.

wycena obejmuje budowę 10 miejsc parkingowych oraz chodnika jednostronnego