Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 720

720. Witacz w dzielnicy Błeszno


Lokalizacja

ul. Bugajska - DK46 / granica miasta

Skrócony opis

Czas na pierwszy "witacz" w Częstochowie wyposażony obowiązkowo w napis, że Częstochowa wita (żegna) i logo Częstochowy. Pokażmy, że Częstochowa jest przyjazna dla odwiedzających nas Gości.

Opis zadania

Częstochowa nie wita i nie żegna i w którejś z poprzednich edycji BO został złożony przez Kogoś taki wniosek.
Czas na pierwszy "witacz" ("Częstochowa wita") i "żegnacz" ("Częstochowa żegna") w Częstochowie, a jako pierwszą lokalizację proponuję dzielnicę Błeszno i DK46. Granica miasta Częstochowy z gminą Olsztyn.
Witacz powinien zostać ustawiony przy granicy miasta.
Oczywiście na takim "witaczu" powinno zostać ustawione obowiązkowo logo Częstochowy, a także inny symbole związane z naszym miastem - np. Jasna Góra.
Pokażmy, że Częstochowa jest przyjazna dla odwiedzających nas Gości.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Komentarz Biura Inżyniera Ruchu: Opiniujemy pozytywnie z następującą uwagą:- taka tablica nie jest znakiem drogowym i trzeba ją traktować jako formę reklamy.
Komentarz Miejskiego Zarządu Dróg: Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienie szczegółowej lokalizacji z MZD.
Komentarz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. estetyki miasta:Formę witacza ( grafika, materiały konstrukcyjne, kolorystyka) należy uzgodnić z Zespołem ds Estetyki Miast.

Pozytywna opinia Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.