Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 19

19. Wymiana chodnika


Lokalizacja

PCK wzdłuż terenu szpitala od ARmii Krajowej do Kilińskiego

Skrócony opis

Remont/ Budowa chodnika przy Szpitalu przy ul. PCK

Opis zadania

Remont chodnika od Armii Krajowej do ul. Kilińskiego na całej długości szpitala oraz koło sklepów zlokalizowanych przy byłej pętli autobusu 13 i do końca tego chodnika przy ul. Kilińskiego
Montaż 2 ławek przy ogrodzeniu szpitala i 2-3 koszy na calej długości.
Oraz budowa chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki (zdj2) wystarczy na 1,5 metra szeroki
Chodnik jest w stanie fatalnym, nie był remontowany od czasu kiedy powstał a służy nie tylko mieszkańcom ale wszystkim co korzystają ze szpitala i przychodni. Przy Kilińskiego schody i pochylnia dla osób z wózkiem czy rowerem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1budowa chodnika 300zł/m2
2postawienie 2 ławek bez oparcia2 600 zł
32 kosze na odpady 2 200 zł
Łącznie: 4 800 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

wywóz śmieci z 2 koszy
usuwanie śniegu

Brak możliwości realizacji zadania, gdyż zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 literą b uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. - "zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta". Ze wskazanych załączników graficznych wynika, że wniosek obejmuje m.in. działki nr nr 8/7, 8/5 i 8/3 w obrębie 29B będące własnością Województwa Śląskiego w użyczeniu na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.