Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 20

20. Liczniki świateł na Parkitce


Lokalizacja

Skrzyżowanie Okulickiego z Łódzką

Skrócony opis

Proponuję montaż liczników na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego i Łódzkiej mega ruchliwe skrzyżowanie i ciągłe korki, Kierowcy często wjeżdżają na skrzyżowanie potem światło się zmienia i blokują innym drogę. Liczniki usprawnią ten ruch.

Opis zadania

Proponuję montaż liczników na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego i Łódzkiej mega ruchliwe skrzyżowanie i ciągłe korki, Kierowcy często wjeżdżają na skrzyżowanie potem światło się zmienia i blokują innym drogę. Liczniki usprawnią ten ruch. Skorzystają mieszkańcy całego miasta bo droga przelotowa, dojazdowa do szpitala, Grabówki, cmentarza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1instalacja liczników cena nie podana kosztach szacunkowych10 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszt energii

„Liczniki świateł na Parkitce”

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zmianami) dopuszczają stosowanie proponowanego przez Pana rozwiązania jedynie w sygnalizacji świetlnej cyklicznej stałoczasowej.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Łódzką jest sygnalizacją acykliczną akomodacyjną, zależną od ruchu pojazdów.