zadanie nr 23

23. Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak


Lokalizacja

nr działki 53, 110/5

Skrócony opis

Celem zadania jest budowa parku kieszonkowego przy ul. Władysława Orkana. Park może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane, czy huśtawkę dla dorosłych.W ramach inwestycji posadzone zostaną również nowe drzewa oraz krzewy.

Opis zadania

Parki kieszonkowe to niewielkie publiczne tereny zieleni z elementami małej architektury, które powstają najczęściej na osiedlach, dzięki temu mieszkańcy blisko swojego miejsca zamieszkania zyskują przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Celem zadania jest budowa parku kieszonkowego przy ul. Władysława Orkana, który obejmuje m.in.: niwelację terenu, uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, odtworzenie trawników, czy nasadzenie zielni.

Park kieszonkowy przy ul. Władysława Orkana może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane,  czy huśtawkę dla dorosłych.

W ramach inwestycji mogą zostać zasadzone takie rośliny jak m.in. Porzeczka alpejska „Schmidt”, Platon klonolisty „Alphen’s Globe”, Cis pospolity „Hatfieldii”, Tawuła japońska „Golden Princess”, czy Świerk serbski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Niwelacja terenu8 000 zł
2Uporządkowanie terenu10 000 zł
3Wykonanie nawierzchni35 000 zł
4Zakup oraz montaż elementów małej architektury50 000 zł
5Wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu6 000 zł
6Odtworzenie trawników8 000 zł
7Nasadzenie zielni20 000 zł
Łącznie: 137 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

10000,00 zł

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej