Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 25

25. Ścieżka rowerowa po Pn stronie Jana Pawła II między AK a Warszawską (wiadukt)


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa po Pn stronie Jana Pawła II między Armii Krajowej, a Wiaduktem

Skrócony opis

Niespójna infrastruktura rowerowa wymaga połączenia. Pozwoliłoby to budować spójne ścieżki rowerowe a dodatkowo poprawić bezpieczeństwo ponieważ jadący tędy rowerzyści zobligowani są do korzystania z niebezpiecznego i stromego przejazdu po drugiej stronie.

Opis zadania

Na rysunku w załączniku na ciemno zielono zaznaczono ścieżkę rowerową do jazdy dwustronnej, na żółto - chodnik i na niebiesko rozwiązanie analogiczne jak pod mostem po przeciwnej stronie. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp. Na razie chociaż fragment do wiaduktu - ścieżka rowerowa i chodnik trochę krótszy bo bliżej skrzyżowania z Jana Pawła II już jest.
       Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok. 210 m. x 300 zł x2 m.126 000 zł
2Chodnik 150 x 300 zł x 2 m90 000 zł
3Ciąg rowerowo-pieszy ok. 100 m. x 300 zł x4 m.120 000 zł
4Projekt i inne koszta. - 20 000 zł20 000 zł
Łącznie: 356 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek.
Uwaga
Ścieżka rowerowa powinna być umiejscowiona po stronie południowej w taki sposób by pieszy poruszający się po chodniku był jak najdalej odsunięty od jezdni.