Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 26

26. Rozbudowa monitoringu na 1000 leciu


Lokalizacja

PCK/Armii Krajowej

Skrócony opis

Proponuje rozbudowę tej infrastruktury w naszej dzielnicy aby monitoring zaczął tworzył całość. Miejsce to przy skrzyżowaniu Armii krajowej i PCK. (lokalizacja masztu w zależności od dostępności działki) Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wychwytywanie zachowań antyspołecznych.

Opis zadania

Po ubiegłorocznej budowie kamery przy skrzyżowaniu Armii Krajowej i Kiedrzyńskiej proponuje rozbudowę tej infrastruktury w naszej dzielnicy aby monitoring zaczął tworzył całość. Miejsce to przy skrzyżowaniu Armii krajowej i PCK. (lokalizacja masztu w zależności od dostępności działki) Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wychwytywanie zachowań antyspołecznych a ta lokalizacja razem z tą poprzednią dadzą możliwość obsłudze tych kamer na “śledzenie” wydarzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stanowisko kamerowe kompletne50 000 zł
2Projekt budowlano-wykonawczy12 000 zł
3Serwer cctv70 000 zł
Łącznie: 132 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Po analizie posiadanej infrastruktury teletechnicznej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Referatem Monitoringu Wizyjnego Miasta Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie rozmieszczenia kamer, określono wytyczne dla budowy monitoringu wizyjnego w tym rejonie. Zgodnie z ustaleniami, budowa monitoringu wizyjnego wymaga montażu jednego stanowiska kamerowego składającego się z kamery obrotowej i stałopozycyjnej. Szacowany koszt instalacji takiego stanowiska kamerowego wynosi 50 000 zł. Należy również uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego - 12 000 zł oraz koszty związane z podłączeniem nowych kamer do istniejącej infrastruktury teletechnicznej - 7500 zł. Szacunkowy koszt wykonania monitoringu wizyjnego we wskazanej we wniosku lokalizacji może wynieść 94 500 zł. Z uwagi, że koszt utrzymania jednego stanowiska kamerowego w ciągu pięciu lat wyniesie 75 000 zł, co przekracza 30% kosztów realizacji inwestycji, zadanie nie może być dopuszczone do realizacji.