zadanie nr 26

26. Rozbudowa monitoringu na 1000 leciu


Lokalizacja

PCK/Armii Krajowej

Skrócony opis

Proponuje rozbudowę tej infrastruktury w naszej dzielnicy aby monitoring zaczął tworzył całość. Miejsce to przy skrzyżowaniu Armii krajowej i PCK. (lokalizacja masztu w zależności od dostępności działki) Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wychwytywanie zachowań antyspołecznych.

Opis zadania

Po ubiegłorocznej budowie kamery przy skrzyżowaniu Armii Krajowej i Kiedrzyńskiej proponuje rozbudowę tej infrastruktury w naszej dzielnicy aby monitoring zaczął tworzył całość. Miejsce to przy skrzyżowaniu Armii krajowej i PCK. (lokalizacja masztu w zależności od dostępności działki) Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wychwytywanie zachowań antyspołecznych a ta lokalizacja razem z tą poprzednią dadzą możliwość obsłudze tych kamer na “śledzenie” wydarzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Stanowisko kamerowe kompletne50 000 zł
2Projekt budowlano-wykonawczy12 000 zł
3Serwer cctv70 000 zł
Łącznie: 132 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Po analizie posiadanej infrastruktury teletechnicznej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Referatem Monitoringu Wizyjnego Miasta Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie rozmieszczenia kamer, określono wytyczne dla budowy monitoringu wizyjnego w tym rejonie. Zgodnie z ustaleniami, budowa monitoringu wizyjnego wymaga montażu jednego stanowiska kamerowego składającego się z kamery obrotowej i stałopozycyjnej. Szacowany koszt instalacji takiego stanowiska kamerowego wynosi 50 000 zł. Należy również uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego - 12 000 zł oraz koszty związane z podłączeniem nowych kamer do istniejącej infrastruktury teletechnicznej - 7500 zł. Szacunkowy koszt wykonania monitoringu wizyjnego we wskazanej we wniosku lokalizacji może wynieść 94 500 zł. Z uwagi, że koszt utrzymania jednego stanowiska kamerowego w ciągu pięciu lat wyniesie 75 000 zł, co przekracza 30% kosztów realizacji inwestycji, zadanie nie może być dopuszczone do realizacji.