Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 27

27. Ścieżka rowerowa przy Pn części Alei 11 Listopada - łączenie infrastruktury rowerowej


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa przy Pn części Alei 11 Listopada od  wysokości budynku Center Point do miejsca przed przystankiem (na wysokości między blokiem nr 12, a 14) gdzie jeszcze jest działka miejska nr 75/2
Działka nr 124/2 , 80/1, 75/2

Skrócony opis

        W tej części Częstochowy infrastruktura rowerowa jest bardzo uboga. Dlatego dojazd z licznie zaludnionych osiedli do centrum usługowo-handlowego dzielnicy jest bardzo potrzebny. Propozycja zadania zawiera więc zbudowanie ścieżki rowerowej  wzdłuż fragmentu Alei 11 Listopada.

Opis zadania

Na rys. na  zielono zaznaczono ścieżkę rowerową, na żółto przejście dla pieszych, a  na czerwono przejazd rowerowy P-11 .   Przebieg ścieżki rowerowej czyli miejsce obok chodnika lub poza linią drzew bliżej bloków w zależności od funkcjonalności użytkowej i możliwości wystarczającego miejsca. Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok. 320 m. x 300 zł x2 192 000 zł
2Przejazd rowerowy P-11 szer. 3m i dł ok. 8m. x5 m. 12 000 zł
3Przejście dla pieszych x44 000 zł
4 Projekt i inne koszta20 000 zł
Łącznie: 228 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Zadanie nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.