Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 28

28. Połączenie rowerowe ścieżki z Aleii Marszałkowskiej z ulicą Janiny Porazińskiej


Lokalizacja

Połączenie rowerowe ścieżki z Aleii Marszałkowskiej z ulicą Janiny Porazińskiej

Skrócony opis

Połączenie rowerowe ścieżki od Alei Marszałkowskiej do  ulicą Janiny Porazińskiej w celu bezpiecznego połączenia Wyczerp z Pn. omijające ruchliwą ulice Jana Karłowicza.

Opis zadania

Na rysunku poglądowo zaznaczono przebieg ścieżki rowerowej do jazdy dwustronnej, na zielono oraz ewentualne przejście dla pieszych na żółto  z przejazdem rowerowym P-11 na czerwono. Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa do jazdy dwustronnej 400 m. x 300 zł x2 m.= zł240 000 zł
2Czerwony przejazd rowerowy P11 2 000 zł
3Przejście dla pieszych 3 000 zł
4Projekt i inne koszta20 000 zł
Łącznie: 265 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729 ze zm.). § 8 pkt. 5 ppkt. 1 – proponowana zmiana organizacji ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i § 8 pkt. 6 ppkt. 2 – nieefektywność projektowanej organizacji ruchu.