zadanie nr 28

28. Połączenie rowerowe ścieżki z Aleii Marszałkowskiej z ulicą Janiny Porazińskiej


Lokalizacja

Połączenie rowerowe ścieżki z Aleii Marszałkowskiej z ulicą Janiny Porazińskiej

Skrócony opis

Połączenie rowerowe ścieżki od Alei Marszałkowskiej do  ulicą Janiny Porazińskiej w celu bezpiecznego połączenia Wyczerp z Pn. omijające ruchliwą ulice Jana Karłowicza.

Opis zadania

Na rysunku poglądowo zaznaczono przebieg ścieżki rowerowej do jazdy dwustronnej, na zielono oraz ewentualne przejście dla pieszych na żółto  z przejazdem rowerowym P-11 na czerwono. Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ścieżka rowerowa do jazdy dwustronnej 400 m. x 300 zł x2 m.= zł240 000 zł
2Czerwony przejazd rowerowy P11 2 000 zł
3Przejście dla pieszych 3 000 zł
4Projekt i inne koszta20 000 zł
Łącznie: 265 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729 ze zm.). § 8 pkt. 5 ppkt. 1 – proponowana zmiana organizacji ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i § 8 pkt. 6 ppkt. 2 – nieefektywność projektowanej organizacji ruchu.