Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 29

29. Usprawnienie skrzyżowania ul. Równoległa, NIepodległości


Lokalizacja

ul. Niepodległości, Równoległa
dz. 117/1, 100/12, 100/33

Skrócony opis

Usprawnienie skrzyżowania, rozładowanie korków poprzez dobudowę dodatkowego pasa.

Opis zadania

Rozbudowa skrzyżowania południowej części ul. Równoległej o dodatkowy pas do jazdy na wprost/ skrętu w prawo i zmiana dotychczasowego pasa na skręt w lewo.
Północna część skrzyżowania jest właśnie tak skonstruowana. Dobudować należałoby ok. 40mb drogi tj. ok. 120m kw. asfaltu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa drogi 300 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Zadanie nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.