Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Remont dróg i chodników osiedla Dźbów


Lokalizacja

ulice
- Lucjana Rydla
- Piotra Czajkowskiego
- Michała Drzymały
- Wopistów

Skrócony opis

Celem zadania jest remont ulic i chodników znajdujących się na osiedlu Dźbów.

Opis zadania

Remont nawierzchni asfaltobetonowej obejmować będzie:
ulicę Lucjana Rydla na całej długości,
ulicę Wopistów na całej długości,
ulicę Piotra Czajkowskiego od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Drzymały,
ulicę. Michała Drzymały od ul. Rydla do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego wraz ze skrzyżowaniem.
Remont obejmować będzie chodniki jednostronnie wzdłuż remontowanych ulic: Rydla, Czajkowskiego, Drzymały.
Remont ulic polegać miałby na zdjęciu wierzchniej warstwy asfaltu i położeniu nowej.
Remont chodników na usunięciu istniejących płytek i ułożeniu nowych.
Drogi na osiedlu Dźbów są co jakiś czas doraźnie remontowane, co jednak nie przynosi długotrwałych skutków, natomiast chodniki chyba nie były remontowane od czasu ich powstania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont dróg i chodników1 180 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach