zadanie nr 30

30. Nasadzenie łąk kwiatowych


Lokalizacja

Ulica Michałowskiego

Skrócony opis

Nasadzenie łąk kwiatowych wzdłuż ulicy Michałowskiego. Ich nasadzenie będzie chroniło ziemię przed wysuszeniem oraz będzie stanowiło element dekoracyjny.

Opis zadania

Nasadzenie łąk kwiatowych wzdłuż ulicy Michałowskiego. Ich nasadzenie będzie chroniło ziemię przed wysuszeniem oraz będzie stanowiło element dekoracyjny.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej