Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 8

8. Budowa pomnika ofiar rzezi wołyńskiej


Lokalizacja

Promenada Śródmiejska

Skrócony opis

W ramach czystych relacji międzynarodowych proponuje budowę jakże ważnego pomnika, wszak pod pomnikiem ofiar Holokaustu Niemcy potrafią oddać cześć

Opis zadania

Prawda historyczna

Zgodnie z Art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy.