Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 9

9. Parking


Lokalizacja

Lenartowicza 10/20

Skrócony opis

Przedłużenie parkingu przy ul. Lenartowicza 10/20

Opis zadania

Przedłużenie parkingu przy ul. Lenartowicza 10/20 od klatki 4-ej do klatki 7-ej. Takie parkingi istnieją na skrzyżowaniu ul. Lenartowicza z ul. Zamenhofa, oraz ul. Kunickiego Zul. Mireckiego.(załączam zdjęcia), aczkolwiek wybudowanie do 10-ciu miejsc parkingowych od klatki 4-ej nie spowoduje wejścia w skrzyżowanie ul. Lenartowicza z ul. Kunickiego.

Wnioskowana budowa miejsc postojowych będzie zlokalizowana w obrębie skrzyżowania z ul. Kunickiego, co jest niezgodne z prawem i wytycznymi projektowymi