zadanie nr 31

31. Budowa chodnika do szkoły nr 8.


Lokalizacja

ul. Górska
dz. 180/18 obr. 280

Skrócony opis

Budowa chodnika do szkoły nr 8 przy ul.Górska

Opis zadania

Budowa 40mb chodnika do szkoły nr 8 przy ul.Górska od ulicy Stromej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika 10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - czerwiec 2021 r.

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - czerwiec 2021 r.

Opiniuję pozytywnie przedmiotowy wniosek