zadanie nr 31

31. Budowa chodnika do szkoły nr 8.


Lokalizacja

ul. Górska
dz. 180/18 obr. 280

Skrócony opis

Budowa chodnika do szkoły nr 8 przy ul.Górska

Opis zadania

Budowa 40mb chodnika do szkoły nr 8 przy ul.Górska od ulicy Stromej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika 10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniuję pozytywnie przedmiotowy wniosek