Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 16

16. "ZAGRAJMY W ZIELONE"


Lokalizacja

Dzielnica Błeszno: Brzezińska 98 - Świerczaki - Kusocińskiego. Numer działki i obręb ewidencyjny. Błeszno: Obręb 406, Numer działki 111; Obręb 395, Numer działki 35/5; Obręb 395, Numer działki 81.

Skrócony opis

To program ekologiczny dot. ochrony przyrody w naszym mieście.
Cel: przywrócić częstochowianom dostęp do terenów cennych przyrodniczo.
- 400 drzew we wszystkich dzielnicach
- Łąki Błeszeńskie–stworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej
–100 przyrynnowych zbiorników na deszczówkę w szkołach, przedszkolach
- 50 parkingów rowerowych w całym mieście
- walka z roślinami inwazyjnymi i szkodnikami drzew.

Opis zadania

ZAGRAJMY W ZIELONE  

To kilkupunktowy program ekologiczny dotyczący różnych zagadnień ochrony przyrody w naszym mieście. Ma za zadanie przywrócić częstochowianom dostęp do terenów cennych przyrodniczo, a także stworzyć nowe miejsca przyjazne mieszkańcom, edukować dzieci i młodzież, jak mądrze korzystać z zasobów oraz pokazywać jak organizować transport w mieście.

W Częstochowie w ostatnim czasie wycięto bardzo wiele drzew. Dlatego proponujemy NASADZENIE NOWYCH 400 DRZEW w całym mieście, we wszystkich dzielnicach - szczególnie przy placach zabaw i ciągach komunikacyjnych i pieszych. Nie tylko walory widokowe, ale także pożytki hydrologiczne czy antysmogowe, jakie drzewa przynoszą miastu są nieocenione. Szczególnie w upalne letnie dni drzewa to nasi najlepsi przyjaciele.

Proponujemy również UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ NA ŁĄKACH BŁESZEŃSKICH, by pokazywać mieszkańcom, jak ważne jest obcowanie z naturą oraz jak istotne jest zadbanie o miejsca cenne przyrodniczo dla przyszłych pokoleń. Łąki te są miejscem występowania wielu chronionych gatunków roślin oraz zagrożonych wyginięciem zwierząt, takich jak derkacz, przepiórka, rycyk i czajka. Wytyczenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w tym miejscu przyczyni się do szerzenia informacji nt. jej cennych przyrodniczo właściwości i potrzeby ochrony. Tablice informacyjne i punkty widokowe uatrakcyjnią przebywanie wśród natury mieszkańcom południowych blokowisk.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest woda, szczególnie dziś, w obliczu panującej od lat w Polsce suszy. Dlatego by edukować zwłaszcza najmłodszych częstochowian, jak ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami i oszczędzanie wody proponujemy ZAINSTALOWANIE 100 PRZYRYNNOWYCH ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ przy gminnych budynkach, szkołach i przedszkolach. W wielu tego typu placówkach dzieci same prowadzą ogródki warzywne i kwiatowe. Zamontowanie tam zbiorników na deszczówkę dodatkowo odciąży budżet tych placówek.

Chcemy także promować ekologiczny transport, a wiadomo że takim na pewno jest rower. W naszym mieście wciąż za mało jest miejsc przyjaznych rowerzystom. Dlatego proponujemy ustawienie w całym mieście DODATKOWYCH 50 STOJAKÓW NA ROWERY, szczególnie w miejscach atrakcyjnych widokowo, ważnych instytucjach czy parkach. Takie swego rodzaju parkingi dla rowerów powinny zachęcać do wyboru tego zdrowego i ekologicznego środka transportu w mieście.

Skutki rozprzestrzeniania się obcych, inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt uznaje się, obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania bioróżnorodności w skali globalnej. Dlatego, by chronić rodzime gatunki roślin oraz zadbać o dobrostan pszczół oraz innych rodzimych zapylaczy, powinniśmy w Częstochowie ZWALCZAĆ ROŚLINY INWAZYJNE jak nawłocie i rdestowce, a także PASOŻYTY DRZEW jak szrotówek - niszczący kasztanowce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nasadzenie 400 drzew w całym mieście (szczególnie przy placach zabaw i ciągach komunikacyjnych i pieszych) wraz z ich utrzymaniem – podlewaniem przez 5 lat (400 x 1000 zł.)400 000 zł
2Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna: wytyczenie, zabezpieczenie przed przerastaniem i utwardzenie drobnym kamieniem, o szerokości 2m. 2 ławki na początku i końcu ścieżki oraz tablice informacyjne: teren chroniony, zasady korzystania ze ścieżki (zakaz wjazdu quadów), tablice prezentujące chronione gatunki zwierząt i roślin. 300 000 zł
3Walka z roślinami inwazyjnymi (rdest, nawłoć) i szkodnikami drzew (szrotówkiem)50 000 zł
4Zainstalowanie 100 przyrynnowych zbiorników na deszczówkę przy gminnych budynkach, szkołach i przedszkolach 50 000 zł
5Ustawienie w całym mieście 50 stojaków na rowery 50 000 zł
Łącznie: 850 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Kosztorys został zmieniony w pozycji:
Nasadzenie 400 drzew w całym mieście (szczególnie przy placach zabaw i ciągach komunikacyjnych i pieszych) wraz z ich utrzymaniem – podlewaniem przez 5 lat (400 x 1500 zł.)