Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 17

17. KŁADKA z TUNELEM - dostęp do nadrzecznych terenów z Centrum miasta i łatwiejszy dostęp do Centrum i PKP Stradom dla mieszkańców południa Częstochowy


Lokalizacja

ul. Piastowska, ul Pułaskiego

Skrócony opis

Kładka nad Stradomką i tunel  łączący przejście  dworca Stradom   w kierunku Trzech Wieszczy i Centrum na wysokości  dworca.  Połączy to ulice Stradomia z dworcem PKP, do Centrum Miasta jak i na Jasna Górę oraz  skróci tę odległość  o ok. 1 km omijając wysoki i niebezpieczny  dla rowerów wiadukt. A mieszkańcy dzielnic centralnych uzyskają dostęp do terenów zielonych nad wodą pieszo czy rowerem

Opis zadania

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu ok. 100m ciągu pieszo rowerowego,  kładki nad Stradomką długości ok 20m i ok 25m tunelu łączącego się z istniejącym tunelem na dworcu Stradom.
Zadanie to:
- skróci drogę do peronów PKP Stradom mieszkańców południowej części miasta - Dźbowa, Kawodrzy, Stradomia. Istnieje możliwość wykonania parkingów na potrzeby podróżnych po drugiej stronie Stradomki na działkach miejskich nr 26/1 i 27/1 obr 0288
-  da możliwość przedostania się do Centrum bezpiecznie rowerem lub pieszo. Obecnie wiadukt na Al. Monte Casino jest barierą dla osób starszych i rowerzystów oddzielającą Stradom od Centrum. Droga rowerowa obustronna na wiadukcie zagraża życiu  pieszych i rowerzystów i powinno być zamknięta a w dodatku jest nienormatywna.
- otworzy łatwy i wygodny dostęp dla mieszkańców centralnych dzielnic do długich na kilkanaście kilometrów zielonych nadbrzeży rzek w centrum miasta: Stradomka Konopka  Warta.
- Zadanie inwestycyjne budowy kładki i tunelu było w 2018r przedstawiane dzierżawcą gruntów dz nr 20/3 i 21/4  i uzyskało wstępną akceptacje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieszka pieszo-rowerowa 250m2100 000 zł
2Kładka nad Stradomką ok 20mb np kompozytowa z projektem i wykonawstwo 300 000 zł
3tunel ok 30mb wykonanie np technologią przecisku hydraulicznego700 000 zł
Łącznie: 1 100 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

ok 2% kosztów inwestycji rocznie

Zweryfikowano negatywnie. Wskazane działki to 26/1, 27/1 w obrębie 288, stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa; działka nr 20/3 w obrębie 288, stanowiąca własność Skarbu Państw;, działka nr 21/54 w obrębie 288 (omyłkowo we wniosku wpisano nr 21/4; stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – tereny kolejowe). Brak MPZP (tylko kilkumetrowa część 21/54 przeznaczona pod KDL) . Zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 lit. b uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta. Ze względu na charakter zadania nie ma możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.