Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 20

20. KOSZ NA ŚMIECI PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC DŁUGIEJ I BOHATERÓW KATYNIA


Lokalizacja

Błeszno, skrzyżowanie ulic Długiej i Bohaterów Katynia

Skrócony opis

Na ulicy Bohaterów Katynia nie ma żadnego kosza na śmieci. Niedawno przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Bohaterów Katynia powstało przejście dla pieszych. Przydałby się w tym miejscu także kosz na śmieci.

Opis zadania

Na ulicy Bohaterów Katynia nie ma żadnego kosza na śmieci. Niedawno przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Bohaterów Katynia powstało przejście dla pieszych. Przydałby się w tym miejscu także kosz na śmieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1posadowienie kosza na śmieci1 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7263,50

Zgonie z § 1 ust.3 Uchwały Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, projekt zadania zostaje zatwierdzony merytorycznie, jeśli koszt jego utrzymania (określony wstępnie przez osobę składającą projekt i potwierdzony przez wydział merytoryczny lub jednostkę realizującą), w kolejnych pięciu latach nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.
Mimo tego, CUK przestawi w to miejsce jeden kosz.