zadanie nr 32

32. RModernizacja i remont fragmentu ścieżki rowerowej przy Faradaya


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa między Mirowską a Legionów
Działki 53/5, 29/1, 30/1, 31/1, 56/2, 86/2 obręb 146; działki 97, 98, 62/20, 79/2 obręb 190  

Skrócony opis

Ścieżka rowerowa przy Faradaya to ciąg starego typu wymagający renowacji na asfaltową w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez oddzielenie pieszych od rowerzystów oraz sukcesywnie tworzenia spójnych ciągów rowerowych oraz połaczenia ze ścieżką na Legionów.

Opis zadania

Na schemacie na zielono i oznaczono ścieżkę rowerową, na czerwono przejazdy rowerowe P-11, na żółto przejście dla pieszych oraz zygzakiem zatoczkę na przystanku połączoną z przejazdem rowerowym - rozwiązanie jak na ul. Dźbowskiej - Zdjęcie z  załącznika
         W zadaniu modyfikacji ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp. ! Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ścieżka rowerowa do jazdy dwustronnej ok. 550 m. x 300 zł x2 m.= zł330 000 zł
2P11 4 x 8m. x 3 m. szer. 20 000 zł
3Przejścia dla pieszych 4x12 000 zł
4Modyfikacja wjazdu na przystanek20 000 zł
5Projekt i inne koszty20 000 zł
Łącznie: 402 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej