Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 32

32. RModernizacja i remont fragmentu ścieżki rowerowej przy Faradaya


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa między Mirowską a Legionów
Działki 53/5, 29/1, 30/1, 31/1, 56/2, 86/2 obręb 146; działki 97, 98, 62/20, 79/2 obręb 190  

Skrócony opis

Ścieżka rowerowa przy Faradaya to ciąg starego typu wymagający renowacji na asfaltową w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez oddzielenie pieszych od rowerzystów oraz sukcesywnie tworzenia spójnych ciągów rowerowych oraz połaczenia ze ścieżką na Legionów.

Opis zadania

Na schemacie na zielono i oznaczono ścieżkę rowerową, na czerwono przejazdy rowerowe P-11, na żółto przejście dla pieszych oraz zygzakiem zatoczkę na przystanku połączoną z przejazdem rowerowym - rozwiązanie jak na ul. Dźbowskiej - Zdjęcie z  załącznika
         W zadaniu modyfikacji ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp. ! Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa do jazdy dwustronnej ok. 550 m. x 300 zł x2 m.= zł330 000 zł
2P11 4 x 8m. x 3 m. szer. 20 000 zł
3Przejścia dla pieszych 4x12 000 zł
4Modyfikacja wjazdu na przystanek20 000 zł
5Projekt i inne koszty20 000 zł
Łącznie: 402 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga wykonanie projektu budowlanego , uzyskania pozwolenia na budowę ,- uzgodnienia Zrid. Zadanie nie może być zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego