Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 25

25. Remont ulicy Bialskiej


Lokalizacja

Ul. Bialska od Mościckiego do Sikorskiego.

Skrócony opis

Remont, przebudowa ul. Bialskiej od Mościckiego do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, naprawa chodnika, wymian oświetleniana na ledowe, dostawienie 1 latarni w rejonie Zarządzania Kryzysowego. Trzeba dostosować tą drogę dla coraz większego ruchu. Remontem poprawi komfort dla mieszkańców dzielnicy i bezpieczeństwo na tej słabo oświetlonej, dziurawej drodze.

Opis zadania

Remont, przebudowa ul. Bialskiej od Mościckiego do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, naprawa chodnika, wymian oświetleniana na ledowe, dostawienie 1 latarni w rejonie Zarządzania Kryzysowego. Trzeba dostosować tą drogę dla coraz większego ruchu. Remontem poprawi komfort dla mieszkańców dzielnicy i bezpieczeństwo na tej słabo oświetlonej, dziurawej drodze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wymiana nawierzchni
2wumiana plyt chiodnikowych
3nowa latarnia
4wymiana osiwtelnia

Weryfikacja negatywna.Nieruchomość oznaczona w obrębie 82 jako działka nr 37/5 jest wyłączona z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w związku z realizowaniem zadania w ramach poprzedniej edycji, wniosek nr 72 "Parking przy ul. Bialskiej". Zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 literą f uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego "projekt zadania jest oceniany zgodnie z następującymi kryteriami, tzn. pod kątem czy nie obejmuje działek lub obiektów, na których realizowane jest zadanie inwestycyjne wyłonione w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego (z wyłączeniem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego)". Ze względu na charakter zadania nie ma możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.