Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 26

26. Wymiana chodnika Łódzka.


Lokalizacja

Łódzką od Rynku Wieluńskiego do Sikorskiego.

Skrócony opis

Wymiana chodnika po obu stronach ulicy Łódzkiej od numeru Łódzka 1 do ulicy Sikorskiego. Poprawi to komfort poruszania się na tym odcinku drogi. W tym rejonie znajduje się szkoła, przedszkole więc na pewno poprawi to bezpieczeństwo. Remont polega na wymianie chodnika na nowe płyty z niskimi krawężnikami w ciagu pieszym.

Opis zadania

Wymiana chodnika po obu stronach ulicy Łódzkiej od numeru Łódzka 1 do ulicy Sikorskiego. Poprawi to komfort poruszania się na tym odcinku drogi. W tym rejonie znajduje się szkoła, przedszkole więc na pewno poprawi to bezpieczeństwo. Remont polega na wymianie chodnika na nowe płyty z niskimi krawężnikami w ciagu pieszym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymaian płyt chodnikowych

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Remont obejmie wymianę nawierzchni chodnika, wjazdów oraz krawężnika.