Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 30

30. Remont chodnika budowa sciezki rowerowej Jana Pawła II


Lokalizacja

Jana Pawła 2 od Rynku Wieluńskiego do Komendy Policji

Skrócony opis

Budowa na nowo chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Jana Pawła II, część południowa., na odcinku od Rynku Wieluńskiego do końca tego ciągu przy skrzyżowaniu z ulicą Popiełuszki.  Zadanie ma na celu zbudowanie odnowa chodnika z wydzieloną ścieżką dla rowerów. Inwestycja poprawi komfort jazdy dla rowerzystów, bo na chwilę obecną tamtędy się nie da przejechać.

Opis zadania

Budowa na nowo chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Jana Pawła II, część południowa., na odcinku od Rynku Wieluńskiego do końca tego ciągu przy skrzyżowaniu z ulicą Popiełuszki.  Zadanie ma na celu zbudowanie odnowa chodnika z wydzieloną ścieżką dla rowerów jest tam dużo miejsca szczególnie po prawej stronie przy ogrodzeniu poprawi to komfort jazdy dla rowerzystów, bo na chwilę obecną tamtędy się nie da przejechać, oraz usprawni komfort i bezpieczeństwo dla pieszych.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie.
Chodnik i ścieżka rowerowa powinny spełniać warunki wynikające z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.124, rozdział 8 i 9)