Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 32

32. Wymiana oświetlenia przy ul. PCK


Lokalizacja

PCK

Skrócony opis

Proponuję wymienić słupy oświetleniowe wzdłuż ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża od Armii Krajowej do końca tej drogi na oświetlenie takie jakie jest na Armii Krajowej wzdłuż nitki zachodniej to jest 1 słup z dwoma punktami świetlnymi ledowymi, jeden skierowany na drogę a drugi na chodnik. Wymiana oświetlenia poprawia widoczność oraz bezpieczeństwo.

Opis zadania

Proponuję wymienić słupy oświetleniowe wzdłuż ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża od Armii Krajowej do końca tej drogi na oświetlenie takie jakie jest na Armii Krajowej wzdłuż nitki zachodniej to jest 1 słup z dwoma punktami świetlnymi ledowymi, jeden skierowany na drogę a drugi na chodnik. Wymiana oświetlenia poprawia widoczność oraz bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, poza tym słupy aż się proszą o wymianę bo stoją od początku istnienia tej drogi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymiana słupów oświetleniowych

Zweryfikowano negatywnie. Zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 lit. c uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. zadania mogą być realizowane tylko jeśli wobec terenu/nieruchomości nie toczy się procedura zgłaszania ewentualnych roszczeń. Z analizy wynika, że zadanie obejmowałoby m.in. działki: nr 39 w obrębie 29B (własność Województwa Śląskiego; działka objęta jest postępowaniem administracyjnym) i nr 1/1 w obrębie 41A (o nieuregulowanym stanie prawnym; zgodnie z wpisem w egib stanowi własność osób fizycznych). Ze względu na charakter zadania nie ma możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.