Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 33

33. Droga rowerowa i remont chodnika po zachodniej częśći AK


Lokalizacja

Zachodnia część Armiii Krajowej od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Dekabrystów

Skrócony opis

Budowa ciągu rowerowo-pieszego po zachodniej części Armii Krajowej od ul. ul. Obrońców Westerplatte do Dekabrystów wraz z remontem dwóch wiat przystankowych z zatoczkami autobusowymi.

Opis zadania

Jedną z najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów w Częstochowie jest  ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem wzdłuż linii tramwajowej przy Armii Krajowej. To, że uzyskała asfaltową nawierzchnię po jednej stronie to bardzo potrzebne i trafione działanie. Jednak do pełnej użyteczności brakuje takich samych działań po drugiej stronie ulicy szczególnie że istniejąca tam infrastruktura pieszo rowerowa wymaga natychmiastowego remontu. Zadanie polega więc na budowie ciągu rowerowo-pieszego po zachodniej części Armii Krajowej od ul. ul. Obrońców Westerplatte do Dekabrystów wraz z remontem dwóch wiat przystankowych z zatoczkami autobusowymi. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok. 950 m. x 2m. szer. x 380 zł 720 000 zł
2Budowa chodnika z krawężnikiem 1100 m. x 2m. szer. x 380 zł 836 000 zł
3Zakup i montaż wiaty przystankowej – szklana, zadaszona, (4000x1250x2500 ), projekt, montaż, brukowanie 1 kpl. 2x 12 000 zł 24 000 zł
4Budowa 2 peronów przystankowych 320 zł x 30x3 m2 57 600 zł
5Przejazdy rowerowe czerwone P-11 x2 ok. 28m x 3m szer. x 100 zł 11 400 zł
6Przejścia dla pieszych 4 000 zł
7Przejścia dla pieszych przez ścieżkę 10 000 zł
8Inne koszta , projekt itp. 20 000 zł
Łącznie: 1 683 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

250 zł - dwukrotne mycie 1 wiaty w ciągu roku

Realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji projektowej obejmującej ciąg pieszo rowerowy oraz zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.