Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 34

34. Remont chodnika i budowa brakującej ścieżki rowerowej przy Okulickiego między Łódzką a Szajnowicza-Iwanowa


Lokalizacja

Ul. Okulickiego na wysokości OBI

Skrócony opis

   Budowa i modernizacja nieużytkowego fragmentu ścieżki rowerowej i chodnika przy Okulickiego na wysokości OBI.  Konkretnie dobudowa brakującego fragmentu ścieżki rowerowej od strony ulicy Łódzkiej  do zjazdu do OBI, by nie urywała się donikąd a przynajmniej tworzyła połączenie z istniejąca infrastrukturą.

Opis zadania

Dalej jeszcze przeprowadzenie przez ulice po nowym prostym śladzie, a nie „ślimakiem” na około z którego w praktyce nikt nie korzysta. Projekt zawiera lekkie wcięcie (jasna zielona linia) w pochylenie terenu w celu zmieszczenia ścieżki i chodnika, a także likwidację barier w postaci krawężników itp.
         Na ciemno zielono zaznaczono propozycje przebiegu ścieżki, na żółto zaznaczono chodnik, pomarańczowa kreska to przejście (pasy) dla pieszych przez ścieżkę rowerową, na czerwono przejazdy rowerowe P-11 z czerwonym wypełnieniem i na niebiesko likwidację śladu starego.
        Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa asfaltowa ok. 180 m. x380 zł x2 m136 800 zł
2Chodnik ok. 170 m. x380 zł x2 129 200 zł
3Przejazdy rowerowe czerwone P-11 x2 ok. 28m x 3m szer. x 100 zł 11 400 zł
4Przejścia dla pieszych przez ścieżki x1 1 000 zł
5Inne koszty , projet, tablica itp.500 zł
Łącznie: 278 900 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne uzgodnienie z BIR - droga dla rowerów powinna przebiegać bliżej jezdni a chodnik powinien być bliżej skarpy ze względy bezpieczeństwa pieszych.