zadanie nr 33

33. Remont chodnika przy MDK


Lokalizacja

ul. Spadzista
działka 112/2 obr. 280

Skrócony opis

Remont chodnika przy MDK ul. Spadzista

Opis zadania

Chodnik jest w opłakanym stanie. Ludzie wolą chodzić ulicą niż chodnikiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Naprawa chodnika 15 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach