Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 35

35. Plac zabaw w dzielnicy Kiedrzyn


Lokalizacja

Liliowa

Skrócony opis

Plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i zjeżdżalnią

Opis zadania

Plac będzie zlokalizowany na działce nr. 21/19 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Liliową i Tulipanową. Będzie składał się z huśtawki podwójnej, bujaka sprężynowego, wieży ze zjeżdżalnią oraz ławki i kosza na śmieci a także bezpiecznej żwirowej nawierzchni . W okolicy jest silny rozwój budownictwa mieszkaniowego, co wiąże się ze wzrostem liczby mieszkańców. Rośnie liczba rodzin z małymi dziećmi, w okolicy brakuje miejsca zabaw dla dzieci. Jest to spokojna okolica z niewielkim ruchem samochodów, z kolei jest sporo osób spaceruje z dziećmi. Najbliższy plac zabaw jest w znacznej odległości od tego osiedla.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano negatywnie. Wskazana działka - nr 21/19 w obrębie 430-Kiedrzyn k.m. 4, stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa - tereny tej działki były nabywane pod drogę. Obecnie brak MPZP. Zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 lit. a uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. zadania inwestycyjne mogą być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nieprzeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel - działka nr 21/19 powstała ze scalenia działek nabytych pod projektowaną drogę. W rejonie wskazanej lokalizacji nie ma nieruchomości, którą można byłoby wskazać jako alternatywną.