Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 37

37. Dodatkowy pas do wysadzania dzieci przy szkole Podstawowej nr 13.


Lokalizacja

Wręczycka 111/115

Skrócony opis

Celem zadania jest zaprojektowania oraz wykonania dodatkowego pasa ruchu dla samochodów osobowych równolegle do ogrodzenia szkolnego SP. 13 przy Ul. Wręczyckiej w Częstochowie . Projekt ma za zadanie bezpieczne wysadzenie dzieci na dodatkowym pasie ruchu bez konieczności wjeżdżania na teren szkolny tj. parking który często bywa zapełniony a dojazd przez wąską uliczkę Elbląską jest  dość utrudniony

Opis zadania

Tytuł zadania :
Dodatkowy pas do wysadzania dzieci przy szkole Podstawowej nr 13.

Celem zadania jest zaprojektowania oraz wykonania dodatkowego pasa ruchu dla samochodów osobowych równolegle do ogrodzenia szkolnego SP. 13 przy Ul. Wręczyckiej w Częstochowie . Projekt ma za zadanie bezpieczne wysadzenie dzieci na dodatkowym pasie ruchu bez konieczności wjeżdżania na teren szkolny tj. parking który często bywa zapełniony a dojazd przez wąską uliczkę Elbląską jest  dość utrudniony i czasochłonny szczególnie w szczytowych godzinach porannych.
Dodatkowy pas byłby wykonany z kostki lub asfaltu i przewidywałby możliwość równoległego parkowania pojazdami w czasie do 2 min celem bezpiecznego wysadzenia dziecka które osobiście dojdzie do szkoły. Natomiast Osoby- Rodzice  którzy  chcą  zaprowadzić dzieci pod same drzwi  szkoły korzystałby w dalszym ciągu z parkingu szkolnego . Dzięki takiemu rozwiązaniu zmalałby ruch na drodze dojazdowej do szkoły tj. Malborskiej i Elbląskiej. Co również ważne wpłynie to na korzyść dla okolicznych mieszkańców oraz przyczyni się dla bezpieczeństwa dzieci.
(pas rozpoczynałby się od skrzyżowania z ul. Łęczycką za pasami i kończył przed drugimi pasami przy  światłach dla przechodniów na wysokości furtki szkolnej).
Koszt według kosztorysu MZD w Częstochowie.

Realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami. Konieczne jest wycięcie drzew oraz przestawienie słupów.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.