Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 38

38. Mini park w dzielnicy Wrzosowiak


Lokalizacja

ul. Władysława Orkana

Skrócony opis

Celem zadania jest budowa mini parku (parku kieszonkowego) przy ul. Władysława Orkana. Park może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane, czy huśtawkę dla dorosłych. W ramach inwestycji posadzone zostaną również nowe drzewa oraz krzewy.

Opis zadania

Mini parki (parki kieszonkowe) to niewielkie publiczne tereny zieleni z elementami małej architektury, które powstają najczęściej na osiedlach, dzięki temu mieszkańcy blisko swojego miejsca zamieszkania zyskują przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Celem zadania jest budowa mini parku (parku kieszonkowego) przy ul. Władysława Orkana, który obejmuje m.in.: niwelację terenu, uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, odtworzenie trawników, czy nasadzenie zielni.

Mini park przy ul. Władysława Orkana może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane,  czy huśtawkę dla dorosłych.

W ramach inwestycji mogą zostać zasadzone takie rośliny jak m.in. Porzeczka alpejska „Schmidt”, Platon klonolisty „Alphen’s Globe”, Tawuła japońska „Golden Princess”, Wrzos, Magnolia, czy Świerk serbski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa Mini parku500 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Dla realizacji zadania została opracowana w roku 2021 dokumentacja projektowa zakładająca budowę parku kieszonkowego w podanym miejscu. Dokumentacja uwzględnia propozycje Wnioskodawcy.