Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 40

40. Budowa chodnika przy ul. Karpińskiego


Lokalizacja

ul. Karpińskiego

Skrócony opis

Zadanie zakłada budowę nowego chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy ul. Karpińskiego o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej. Celem zadania jest poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa pieszych, a przede wszystkim dzieci chodzących do pobliskiej szkoły.

Opis zadania

Wnioskowany odcinek jest obecnie w bardzo złym stanie, a codziennie korzystają z niego zarówno dzieci chodzący do pobliskiego przedszkola, jak i szkoły. Ponadto ze względu na ubytki przejazd z wózkami dziecięcymi, czy osób na wózkach inwalidzkich jest mocno niekomfortowy. Dlatego budowa nowego chodnika przy ul. Karpińskiego nie tylko poprawi komfort dla pieszych, ale przede wszystkim zwiększy ich bezpieczeństwo, ponieważ obecny stan chodnika naraża pieszych na wszelkiego rodzaju kontuzje, czy skręcenia.

-

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występuje . Zdanie jest objęte gwarancją należytego wykonania w ciągu 5 lat użytkowania