zadanie nr 41

41. Umieszczenie znaku "uwaga pingwiny"


Lokalizacja

Ul. 3 maja

Skrócony opis

Z uwagi na wzmożoną migrację pingwinów w okolicach parków podjasnogorskich proponuje na ul. 3 mają na wysokości furki do parku umieścić znak wymieniony w tytule

Opis zadania

Dla zwiększenia bezpieczeństwa

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej