Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 42

42. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Piotra Bardowskiego pomiędzy blokiem nr 23, a 27.


Lokalizacja

ul. Piotra Bardowskiego 27

Skrócony opis

Zadanie zakłada remont drogi dojazdowej do ul. Piotra Bardowskiego pomiędzy blokiem nr 23, a 27. poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego.

Opis zadania

Zadanie zakłada remont drogi dojazdowej do ul. Piotra Bardowskiego pomiędzy blokiem nr 23, a 27. poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego. Obecnie ww. odcinek jest w bardzo złym stanie co może skutkować uszkodzeniem pojazdu przez co mieszkańcy pobliskich bloków są zmuszeni korzystać z oddalonej drogi dojazdowej. Warto również odnotować, że ze względu na stan techniczny drogi w okresie zimowym, gdy zalega na niej śnieg lub błoto pośniegowe przejazd tym odcinkiem jest niemal niemożliwy.

Droga na działce nr 1/35 obręb 279 nie stanowi dojazdu do budynku przy ul. Bardowskiego 23 i Bardowskiego 27. Dojazd do ulicy Bardowskiego 27, 27 A i 27 B jest przez działce 1/37 obręb 279 a do ulicy Bardowskiego 23 przez działkę 1/31 obręb 279.
Ponadto droga na działce wskazana w zadaniu będzie stanowić dojazd do planowanej inwestycji budowy budynku wielorodzinnego na działce 1/32 obręb 279.