Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 46

46. Węzeł przesiadkowy z dworcem kolejowo-autobusowym Częstochowa Gnaszyn wzgórze św. Franciszka


Lokalizacja

Dworzec Gnaszyn w Częstochowie

Skrócony opis

Pracownia projektowa semarchitekci to dynamicznie rozwijające się firma, której założycielem jest mgr inż. arch Sławomir Mućko, absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Budownictwa i Architektury.

Opis zadania

Nasza pracownia na Państwa zlecenie przeprowadzi cały proces inwestycyjny – od wykonania projektu, we wszystkich niezbędnych fazach, poprzez dokumentację wielobranżową w pełnym zakresie, po oddanie obiektu do użytku. Wykonujemy projekty architektoniczne, urbanistyczne, budowlane i wykonawcze, wraz z uzgodnieniami formalnoprawnymi niezbędnymi do uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych. Reprezentujemy inwestora przez organami administracji budowlanej. Firma współpracuje z osobami z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającymi uprawnienia w swojej specjalności bez ograniczeń oraz będącymi członkami Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.

Projekty zadań mogą składać wyłącznie osoby fizyczne, mieszkańcy Częstochowy - § 5 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Ponadto zadania realizowane są przy zachowaniu zasady konkurencyjności, tj. w trybie przetargu, zapytania ofertowego lub poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt zadania nie może być ofertą realizacji przez danego wykonawcę.