Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 48

48. Ulica Koniecpolska- utwardzenie drobnym kruszywem


Lokalizacja

Częstochowa, ul. Koniepolska na odcinku od Skierniewickiej do ulicy Białowieskiej.

Skrócony opis

Zadanie miałoby polegać na wykorytowaniu i wysypaniu drobnym kruszywem odcinka ulicy Koniecpolskiej-od ulicy Skierniewickiej do ulicy Białowieskiej. Obecnie jest tam nierówno. Lekkie utwardzenie pozwoli na komfortowe poruszanie się mieszkańców, którzy często tam spacerują np. z wózkami dziecięcymi ale także znacznie ulepszy dojazdy do domów mieszkańców tej części ulicy.

Opis zadania

Zadanie dotyczy części ulicy Koniecpolskiej-od ulicy Białowieskiej do ulicy Skierniewickiej. Miałoby to polegać na wykorytowaniu i wysypaniu drobnym kruszywem. W ostatnim czasie ulica Koniecpolska na danym odcinku, jest bardzo uczęszczana przez pieszych, np. na spacery z dziećmi. Okolica zaczęła się też rozwijać dzięki budowanym domom. W rezultacie w najbliższym czasie będzie w tym miejscu więcej mieszkańców. Ulica Koniecpolska nie jest i nigdy nie była wysypana żadnym kruszywem, a jest to coraz bardziej potrzebne dla komfortowego poruszania się mieszkańców tej zapomnianej części Lisińca.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach