Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 49

49. Ogólnodostępna piłkarska baza treningowa dla dzieci i młodzieży przy ul. Sabinowskiej


Lokalizacja

ul. Sabinowska 7/9

Skrócony opis

Potrzeba realizacji projektu budowy  wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul. Sabinowskiej.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć w szkołach oraz zapewni aktywny wypoczynek młodzieży.

Opis zadania

Prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji naszego projektu budowy  wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul. Sabinowskiej w Częstochowie.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przeznaczonej do gry w piłkę nożną, czy też inne zespołowe dyscypliny sportowe. We wskazanym rejonie mieszka blisko 11 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy ze względu na brak infrastruktury w tej dzielnicy zmuszeni są do korzystania z oferty innych dzielnic oddalonych i mocno obłożonych  obiektów, co często powoduje rezygnację z chęci aktywnego spędzania czasu wolnego i w konsekwencji sprowadza się do kreowania wizerunku tej części miasta jako tzw. "Sypialni". Fakt ten w dużej mierze podyktowany jest brakiem odpowiedniej infrastruktury dla zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany tego wizerunku oraz uatrakcyjni zajęcia lekcji wychowania fizycznego znajdującej się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 które nie posiadają boiska szkolnego oraz zapewni aktywny wypoczynek w godzinach popołudniowych młodzieży. Preferowany teren będzie spełniał określone standardy osiedlowych kompleksów sportowych dla rekreacyjnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Teren rekreacyjno-sportowy przeznaczony dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek będzie doskonałym uzupełnieniem dla sąsiadującego placu zabaw dla dzieci oraz realizowanego obecnie  z Budżetu Obywatelskiego placu do Street Workout. Realizacja projektu poprawi samopoczucie i kondycję fizyczną oraz zaktywizuje młodych, jaki starszych do wspólnych działań. Ponadto zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów drużynowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1budowa boiska 56 m x 30 m ze sztuczną nawierzchnią ze sztucznej trawy z certyfikatem FIFA Quality300 000 zł
2ogrodzenie80 000 zł
3bramki6 000 zł
4przygotowanie terenu 60 000 zł
5montaż piłko-chwytów na boisku Sabinowska 11/23, 42-200 Częstochowa, od ulicy Wazów ok 60m60 000 zł
Łącznie: 506 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Działka nr 265/2 obręb 289, własność Gminy Miasto Częstochowa. Zadanie zweryfikowane negatywnie zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 lit. f uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. zadanie nie może obejmować działek lub obiektów, na których realizowane jest zadanie inwestycyjne wyłonione
w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego (z wyłączeniem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego). Na działce realizowana jest budowa placu do street workoutu. Brak możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.