Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 56

56. Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20


Lokalizacja

ul. Wierzbowa 20

Skrócony opis

Remont węzła sanitarnego w Miejskim Przedszkolu nr 20 przy ul. Wierzbowej

Opis zadania

Jakość sanitariatów w miejskim przedszkolu nr 20, w stopniu znaczącym odbiega od obecnie obowiązujących norm, zarówno sanitarnych jak i BHP.
Remont łazienek oraz toalet podniesie nie tylko normy higieniczne w przedszkolu, ale także w znacznej mierze wpłynie na rozwój nawyków higieny osobistej dla wychowanków. Dodatkowym aspektem, który jest ważny dla placówki znajdującej się w samym centrum dzielnicy Wrzosowiak jest fakt, iż przedszkole zyska na walorach estetycznych. Projekt zakłada w swoich działaniach montaż toalet, pisuarów, umywalek oraz suszarek elektrycznych z dostosowaniem do grupy wiekowej oraz zachowaniem wszelkich norm BHP. Jednocześnie w ramach inwestycji planowana jest wizualizacja w formie animacji stałej, o tematyce higieny osobistej wśród najmłodszych. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie nie tylko atrakcyjności samego przedszkola, ale przede wszystkim krzewienie wśród najmłodszych nawyków do codziennej higieny osobistej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup sanitariatów, armatury, glazury wraz z montażem120 000 zł
2inne10 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.