zadanie nr 69

69. Chodnik od przystanku do ulicy Obr. Westerplatte


Lokalizacja

Obr.Westerplatte 33

Skrócony opis

Proponuję położenie kilku płyt chodnikowych aby wykonać przejście pomiędzy przystankiem MPK “Kołakowskiego" a blokiem przy Obrońców Westerplatte 33. Można iść dookoła ale większość ludzi idzie na skróty przez ten mały kawałek trawy który jest wydeptany i wygląda to mało estetycznie. Położenie płyt chodnikowych poprawi to wizualnie oraz estetycznie ten teren ulepszy.

Opis zadania

Proponuję położenie kilku płyt chodnikowych aby wykonać przejście pomiędzy przystankiem MPK “Kołakowskiego" a blokiem przy Obrońców Westerplatte 33. Można iść dookoła ale większość ludzi idzie na skróty przez ten mały kawałek trawy który jest wydeptany i wygląda to mało estetycznie. Położenie płyt chodnikowych poprawi to wizualnie oraz estetycznie ten teren ulepszy. Chodnik poprawi komfort pasażerów. Umożliwi osobom z wózkiem poruszanie się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Polozenie płyt chodnikowych

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach