Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 94

94. Stradomski Park Linowy


Lokalizacja

Stradom ul Zaciszanska przy obecnym placu zabaw

Skrócony opis

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Zaciszańskiej o kolejne atrakcje w formie parku linowego.

Opis zadania

Park linowy będzie poszerzeniem atrakcji obecnie funkcjonującego placu zabaw przy ulicy Zaciszanskiej. Główną atrakcją  parku linowego są tory przeszkód tzw. trasy linowe. Posiadać one będą różny stopień trudności oraz zamontowane są na różnych wysokościach.
Park linowy będzie atrakcją i wielką przygodą dla rodzin z dziećmi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Park liniowy 160 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5000

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał 2023 r.