Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 95

95. Stradomski Dzień Dziecka


Lokalizacja

stadion KS Stradom przy ulicy Sabinowskiej

Skrócony opis

Stradomski Dzień Dziecka - piknik. Podczas pikniku będzie zorganizowane wiele atrakcji: zjeżdżalnia, park wodny, konkursy, zabawy, grill.

Opis zadania

Integracja rodzin z dzielnicy Stradom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Piknik10 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Weryfikacja pozytywna. Zadanie obejmuje organizację pikniku w dzielnicy Stradom w celu integracji rodzin. Podczas pikniku będzie zorganizowane wiele atrakcji w tym: zjeżdżalnia, konkursy i zabawy.
Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki