Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 96

96. "Lekcja pod chmurką" - rewitalizacja małej architektury z nasadzeniami krzewów i drzew w przyszkolnym mini parku w SP nr 46 w Częstochowie


Lokalizacja

Ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie altany na ok.25 osób lub zakup 25 składanych leżaków, a także nowych stojaków rowerowych i nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych wzdłuż chodnika sąsiadującego z boiskiem zewnętrznym poprawiających wygląd przyszkolnego parku. Celem jest komfort podopiecznych i nauczycieli podczas lekcji odbywających się na świeżym powietrzu oraz dla społeczności lokalnej.

Opis zadania

Projekt ten jest alternatywą dla dzieci, młodzieży uczącej się w małej Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie, a także nauczycieli. Lekcje nie muszą odbywać się tylko w zamkniętej, dusznej sali wewnątrz szkoły, lecz mogą odbywać się w pięknej altanie na ok. 25 osób (w uboższej wersji mogłyby być to również rozkładane leżaki, które łatwo schować i zabezpieczyć) w otoczeniu rozmaitych drzew i krzewów. Mogłyby być również sadzone przez uczniów pod opieką nauczycieli, ale też i chętnych rodziców, ma to więc także walor edukacyjny i integracyjny społeczności lokalnej.
Nauczyciele w kulturalnych warunkach mieliby możliwość przeprowadzenia lekcji, nie siedząc na ziemi, ale na wygodnych ławkach (bądź leżakach) ustawionych wokół, tak, by między uczniami wywiązała się integracja i wzajemny szacunek.
Wokół szkoły przydałyby się nowe nasadzenia, rozmaite drzewa i krzewy, aby poprawić wygląd jej zewnętrznego otoczenia.
Przydałaby się wymiana przedwiecznych stojaków rowerowych na nowoczesne i większej ilości np.3, gdyż bardzo duża ilość uczniów dojeżdża do szkoły rowerami.
Sądzę, że taki pomysł byłby ciekawy z punktu widzenia nauczania lekcji przyrody, biologii, geografii, historii i wielu innych zajęć w klasach od 1 do 8.
Udział dzieci w tworzeniu takiej oto zewnętrznej sali lekcyjnej skutkowałby zwiększeniem uwrażliwienia na przyrodę, jej piękno, szacunkiem do własnej pracy i dużym poczuciem satysfakcji. Myślę, że jest to ciekawy pomysł, zwłaszcza na lekcje w piękne słoneczne dni, a także na pikniki, które odbywają się w czerwcu z Okazji Dnia Dziecka.
Altana musiałby zostać objęta monitoringiem (leżaki chowane do szkoły), aby zabezpieczyć ją i otoczenie przed ewentualną dewastacją poza godzinami pracy szkoły. Być może obecny monitoring wystarczy, w zależności od lokalizacji wersji z altaną.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej. Na wysoką cenę realizacji zadania rzutuje altana, która ma pomieścić 25 osób.