Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 101

101. Zielony Amfiteatr Wyczerpy - Aniołów


Lokalizacja

Kontkiewicza

Skrócony opis

Miejsce rekreacji i wypoczynku dla społeczności Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów, zaaranżowane na koncerty, kina plenerowe, pikniki, spotkania w ramach placu rekreacji ruchowej przy Kościele św. Jacka.

Opis zadania

Projekt zakłada wybudowanie integracyjnego miejsca w formie plenerowego amfiteatru, służącego społeczności Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów w celu realizacji pikników, koncertów, spotkań, kina plenerowego itp. Plac rekreacji przy Kościele św. Jacka to miejsce, zrealizowane w całości z Budżetu Obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańców na projekty zgłaszane w ramach kilku edycji BO powstało piękne miejsce, do którego ściągają całe rodziny, nawet spoza Dzielnicy. Mamy tu, między innymi: skatepark, place zabaw, siłownię, tyrolkę itp. Aby zakończyć tę inwestycję potrzeba utworzyć miejsce, na którym będzie można realizować spotkania integracyjne i dać Mieszkańcom możliwość prezentacji swoich talentów, a także organizować koncerty, projekcje filmowe, pikniki itp. Taki amfiteatr, zatopiony w roślinności, pergolach – które dadzą cień i możliwość wypoczynku w upalne dni, będzie pięknym zwieńczeniem tej inwestycji, której inicjatorami są sami mieszkańcy Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. W celu zadbania o lepszą dostępność do korzystania z miejsca rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, projekt zakłada również utworzenie wygodnego chodnika od strony ul. Kontkiewicza pozbawionego schodów (przy bloku nr 21) - w obrębie działek zgłoszonych we wniosku. Istniejący chodnik bowiem od ulicy Kontkiewicza (umożliwiający dotychczas dojście do placu rekreacji, będący w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej) z licznymi schodami i uszkodzeniami nawierzchni, jest utrapieniem dla osób poruszających się na wózkach oraz dla rodziców spacerujących z wózkami dziecięcymi. Ze względu jednak na fakt, iż nie pozostaje on w zasobach Gminy, nie można go wyremontować np. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do wniosku załączono zdjęcie przykładowego amfiteatru, ale oczywiście w przypadku zakwalifikowania się projektu do realizacji będzie on konsultowany ze społecznością lokalną w celu ustalenia szczegółów oraz dodania form zadaszeń, zieleni itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt i realizacja zadania423 621 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

orientacyjny koszt zadania