Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 107

107. Kolorowe dzieciństwo - plac zabaw na Dąbiu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima,
42-202, Częstochowa
ul. Orla 4/8

Skrócony opis

Celem projektu budowy Placu Zabaw przeznaczonego dla dzieci jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie wszechstronnego rozwoju.

Opis zadania

Celem projektu budowy Placu Zabaw przeznaczonego dla dzieci jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie wszechstronnego rozwoju. Zabawa to istotny element w życiu najmłodszych, dzięki niej dzieci poznają siebie i zdobywają wiedzę na temat otaczającego je świata. Nabywają umiejętności społeczne, zdolności komunikacji, rozwoju osobowości, sprawności psychomotoryczne, pobudzają wyobraźnie i poczucie przestrzeni. To właśnie aktywne działanie wspiera i rozwija umysł, a ruch wzmacnia organizm, kształtuje i usprawnia układy: ruchowy, nerwowy przez co doskonali budowę i funkcjonowanie poszczególnych partii ciała. Plac Zabaw ma na calu wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, współzawodniczenia oraz polepszenie sprawności ruchowej. Inwestycja ta doprowadzi także do rozwoju atrakcyjności infrastruktury na terenie dzielnic Zawodzie - Dąbie oraz poprawi walory estetyczne budynku dzielnicy.
Dzięki wybudowaniu Placu Zabaw można uzyskać miejsce, w którym dzieci będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Poznają zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Plac Zabaw będzie jedynym tego typu miejscem w okolicy. Duży i nowoczesny będzie służył aktywnym działaniom użytkowników. Swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Zaprojektowany Plac Zabaw będzie przede wszystkim bezpieczny, atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający dzieci. Dzięki specjalnym urządzeniom wyposażonym w oryginalne konstrukcje. Dzieci zarówno młodsze, jak i te starsze będą mogły stawić czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnej energii. Podstawowym elementem placu zabaw będzie zamek. Ale również miejsce znajdą bujaki, linarium, mobiles, trampolina i inne. Urządzenia te rozwijają poczucie równowagi i koordynację ruchową, dostarczają satysfakcji z energicznego korzystania. Dzieci będą zachwycone ich różnymi kształtami, które dodatkowo pobudzą ich wyobraźnię jak i równocześnie zapewnią pełną wygodę i bezpieczeństwo. Ustawienie się w kolejce do urządzeń uczy cierpliwości oraz wpływa na rozwój towarzyski. Plac w doborze urządzeń z myślą o dzieciach umożliwiając zabawę i ćwiczenia psychomotoryczne. Pomaga on w rozwoju świadomości własnego ciała i odkrywaniu swoich możliwości motorycznych. Ścianka wspinaczkowa czyli następny element wspaniale wspomaga harmonijny rozwój dziecka. Wspinaczka wzmacnia mięśnie, ale działa przede wszystkim na zwinność dziecka i jego kondycję. Pomaga spożytkować nadmiar energii oraz uczy panowania nad własnym ciałem. Poza elementami placu zabaw w projekcie przewidziany jest także postawienie ławek i koszy na śmieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw, demontaż urządzeń, nowa nawierzchnia - trawa z rolki, maty przerostowe 110 000 zł
2zakup urządzeń (2 huśtawki, linarium, mobilles- huśtawka typu M, bocianie gniazdo, podwójna huśtawka, zamek, karuzela, ławki, kosze, trampolina itp.)154 000 zł
3nadzór inwestycyjny 10 000 zł
4projekt budowlany 6 000 zł
Łącznie: 280 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał 2023 r.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.