Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 36

36. Modernizacja ścieżki rowerowej po Pd. stronie JP II


Lokalizacja

Od J.Pułaskiego do J.Dabrowskiego wzdłuż Pd częsci Alei Jana Pawła II

Skrócony opis

         Zadanie polega na modernizacji ścieżki rowerowej  przy jednej   z najbardziej uczęszczanych i ruchliwych ulic w mieście - Alei Jana Pawła II. Kostka „ogrodowa” którą obecnie wyłożona jest ścieżka wymaga natychmiastowej naprawy nie wspominając o konieczności dostosowani udo standardów dróg rowerowych.

Opis zadania

Remont wraz z wymianą nawierzchni na asfaltową małego odcinka już istniejącej ścieżki rowerowej na wysokości szkoły TZN (boiska) i SP 40 oraz dobudowanie brakującego fragmentu na wysokości sądów. Dodatkowo zamontowanie 6 barierek ochronnych   przy przystanku koło stacji benzynowej. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ok. 340 m. ścieżka rowerowa x 300 zł x2 204 000 zł
28 barierek x700 zł5 600 zł
3Znak P-11 3x8 m. 2 400 zł
4Przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową x22 000 zł
5Projekt i inne wydatki20 000 zł
Łącznie: 234 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek